İK POLİTİKA VE UYGULAMALARIMIZ

Bir adım önde olmak ve fark yaratmak, çalışanlarımızı en iyi şekilde desteklemek için öğrenmeye ve gelişmeye yönelik programlarla organizasyonel gelişimimizi sürekli kılmayı amaçlıyoruz. 

 • Hedeflerimiz doğrultusunda insan gücünü verimli kullanmak,
 • İş görenlerimizin tüm gereksinimlerini karşılamak ve gelişimlerini sağlamak,
 • En büyük rekabet avantajının “insan gücü” olduğunun farkındalığı ile tüm faaliyetlerimizde insancıl davranış ilkesini benimsemek,
 • “Doğru işe doğru insan” ve “eşit işe eşit ücret” uygulamaları ile eşitlik ilkesini benimsemek,
 • İş görenlerimizin bilgi eskimelerini önlemek ve iş görenlerimizin en uygun beceri düzeyine ulaşmalarını sağlamak amacıyla eğitim ve gelişimlerini sağlamak,
 • Çağın gereksinimlerini en iyi şekilde yerine getirebilecek “bilgi insanı”nı hazırlamak için uygun eğitim ortamlarını hazırlamak,
 • İnsan ilişkileri, çalışanların tatmini, kariyer planları, performans değerlendirmesi, işe alım ve uyum programları gibi insan odaklı işlevleri yerine getirmek,
 • Tüm iş görenlerimizin ortak hedefler etrafında birleşmelerini sağlamak,
 • Holding amaçlarıyla iş görenlerimizin amaçlarını birlikte ele almak,
 • İş görenlerimizin motivasyon düzeyini yüksek tutmak.

 

Hedeflerimiz

 • Her seviyeden çalışanımızın Kurum Kimliğini benimsetmek,
 • Ortak vizyon altında yetkin hale getirmek,
 • Çalışanların mesleki gelişiminin yanında kişisel gelişimine ve liderlik gelişimine destek çözümler üretmek.

Bu kazanımların iş sonuçlarına yansımasını takip etmek.Bu doğrultuda çalışanlarımıza eğitimler vermeye çalışıyoruz. Yeni iş başı yapan çalışanlarımıza;

 • Oryantasyon Bilgilendirme Eğitimi.
Kapat
Popüler Aramalar